МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


02/26/2024
Журам батлагдлаа
1/31/2024
"Байнгын асаргааны үйлчилгээний судалгаа-2023”
1/30/2024
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 2035 ОН ХҮРТЭЛХ ЭРЭЛТ...
1/29/2024
“Боловсролын орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгаалаллын судалгаа”
12/31/2023
Мэндчилгээ
12/22/2023
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх...

3'457'548

Хүн амын тоо

6.6%

Ажилгүйдлийн түвшин

50.1%

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

18'103

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо

1'328'100₮

Дундаж цалин

386'470

Тэтгэвэр авагчдын тоо


Бидний уриа
ОНЛАЙН СУДАЛГАА

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

ИЛ ТОД БАЙДАЛ