СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2015
Судалгааны нэр: Хөдөлмөрийн толь бичиг
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөрийн судалгааны газараас хөдөлмөрийн салбарт өргөн хэрэглэгддэг нэршил, ойлголтыг эмхэтгэн гаргасан томхимолыг үндэслэж Монгол - Англи Хөдөлмөрийн нэр томьёоны тайлбарын орчуулга болон Англи - Монгол Хөдөлмөрийн нэр томьёоны товч толийг хэрэглэгч таны гарт өргөн барьж байна. Энэхүү толь бичигт хөдөлмөрийн салбарын нэр томьёо, тэдгээрийн товч ойлголт, тодорхойлолт, тайлбарын орчуулгыг монгол цагаан толгойн үсгийн дарааллаар мөн англи- монгол толийг англи үсгийн дарааллаар оруулсан болно.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах