СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2015
Судалгааны нэр: Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид)
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа"-г анх 2013 онд хийсэн бөгөөд судалгаанд 2010-2011 оны хичээлийн жилд их, дээд сургууль, коллеж,мэргэжил сургалтын төвийг төгссөн 1495 төгсөгч, 2014 онд анхны мөшгөх судалгаанд 1017 төгсөгч хамрагдсан. Энэ удаагийн судалгаанд 914 төгсөгч хамрагдсан бөгөөд 2013 онд судалгаанд хамрагдсан төгсөгчдийг дахин судалгаанд хамруулж давтан мөшгөн судалснаараа онцлог юм.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах