СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2015
Судалгааны нэр: Барометрийн судалгаа
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Энэ судалгааны үр дүнгийн тайлан нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт ямар чиг хандлагатай байхыг тодорхойлох олон улсын аргачлалын дагуу цуглуулж, боловсруулсан дэлгэрэнгүй мэдээлэл, түүнд хийсэн тайлбар, дүгнэлтүүдийг агуулсан судалгааны бүтээл юм.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах