СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2021
Судалгааны нэр: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик - 2020
Судалгааны төрөл: Нийгмийн хамгаалал
Судалгааны товч тайлбар: Монгол Улсын хүн ам, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын үндсэн үзүүлэлтийн 2020 оны эмхэтгэлийг өмнөх 5 жилийн үзүүлэлттэй харьцуулан та бүхэнд толилуулж байна. Энэхүү эмхэтгэлээс 2016-2020 оны хүн ам, хөдөлмөрийн талаарх үндсэн үзүүлэлт, Нийгмийн даатгал, халамжийн хууль, тогтоомжийн хүрээнд үзүүлсэн үйлчилгээнд хамрагдсан хүн, зарцуулсан хөрөнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна аймаг, дүүрэг, бүс, улсын дүнгээр мэдээллийг эмхэтгэн, англи хэлээр ашиглах боломжийг бүрдүүллээ. Бид энэхүү "Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын статистик" эмхэтгэлийг жил бүрийн шинэ тоо мэдээллээр баяжуулан хүргэх ба та бүхэн өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглахын зэрэгцээ санал хүсэлтээ бидэнд илгээж, хамтран ажиллахыг хүсье.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах