СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2021
Судалгааны нэр: Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үзүүлэх Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийн шинжилгээ
Судалгааны төрөл: Нийгмийн хамгаалал
Судалгааны товч тайлбар: 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн “Коронавируст халдварын цар тахлын үед эдийн засгийг идэвхжүүлэх, иргэдийн амьжиргааг дэмжих нийгмийн хамгааллын зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 167-р тогтоолд үндэслэн “Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд үзүүлэх Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийн шинжилгээг” батлагдсан удирдамжийн дагуу гүйцэтгэн, үр дүнгийн тайланг танилцуулж байна. Шинжилгээний ажилд нийгмийн халамжийн 73 нэр төрлийн хөтөлбөрүүдийн 2015- 2019 оны хамрагдалт болон зарцуулалтын хэмжээ, мөн Ковид-19 цар тахлын үед нийгмийн хамгааллын чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдээс шалтгаалсан нөлөөллийн шинжилгээг захиргааны тоон мэдээлэлд үндэслэн дүн шинжилгээ хийсэн.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах