СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2022
Судалгааны нэр: Монгол улс дахь ур чадварын эрэлт /2022 оны Барометрийн судалгааны Ур чадварын модулийн гол үр дүн/
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй “Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл”-ийн дэмжлэгтэй “Ур чадварын эрэлтийн судалгаа”-г хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаанд нэмэлт модуль хэлбэрээр, олон улсын туршлага, арга зүйг үндэслэн хийж гүйцэтгэлээ. Энэ судалгаагаар Монголын ажил олгогчдын хайж буй ур чадварууд болон ажилтнуудад дутагдаж байгаа ур чадварыг судалж тодорхойлсон нь шинэлэг, чухал ач холбогдолтой юм.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах