МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


11/14/2023
Өглөөний уулзалт хийлээ.
10/31/2023
Цахим уулзалт хийлээ
10/24/2023
"CAREER EXPO-2023"
10/16/2023
ХНХ салбарын албан хаагчид 300 хайлаас мод тарилаа
10/05/2023
“УР ЧАДВАРЫН СУДАЛГАА”-НЫ ҮР ДҮНГИЙН...
09/14/2023
Жендэр, Жендэрийн статистик ба Олон улсын хөгжлийн индексүүд

3'457'548

Хүн амын тоо

6.6%

Ажилгүйдлийн түвшин

50.1%

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

18'103

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо

1'328'100₮

Дундаж цалин

386'470

Тэтгэвэр авагчдын тоо


Бидний уриа
ОНЛАЙН СУДАЛГАА

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

ИЛ ТОД БАЙДАЛ