СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2023
Судалгааны нэр: Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь “Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм”-ыг улирал тутамд нэгтгэн, хэрэглэгчдэд түгээхээр ажиллаж байгаа билээ. Энэ удаагийн тоймд хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдлын мэдээллийг 2023 оны II улирлын байдлаар нэгтгэн бэлтгэлээ.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах