СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2015
Судалгааны нэр: Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2012-2013 оны төгсөгчид)
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: "Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа"-г 2014 онд хийсэн бөгөөдсудалгаанд 2012-2013 оны хичээлийн жилд их, дээд сургууль, коллеж болонмэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг төгссөн 2000 төгсөгч хамрагдсан.Энэ удаагийн судалгаа нь 2014 онд судалгаанд хамрагдсан төгсөгчдийг 2015онд дахин судалгаанд хамруулж мөшгөн судалснаараа онцлог юм."
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах