СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2020
Судалгааны нэр: Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шинжилгээ
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1.7 дахь заалтын дагуу үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын тоон мэдээлэлд нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийж, зонхилон гарч байгаа салбар, шалтгаан, хүчин зүйлийг тодорхойлж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн урьдчилсан сэргийлэх ажлыг сайжруулах, бодлого, төлөвлөлтөд ашиглах зөвлөмж боловсруулах зорилго бүхий “Үйлдвэрлэл осол, хурц хордлогын тоон шинжилгээ”-г сүүлийн 4 жилийн тоон мэдээлэлд тулгуурлан хийж гүйцэтгэлээ.
Та бүхэн шинжилгээний ажлын үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглахын зэрэгцээ санал хүсэлтээ бидэнд илгээж, хамтран ажиллахыг хүсье.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах