СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2020
Судалгааны нэр: Хөдөлмөрийн зах зээл дэх COVID-19 цар тахлын нөлөө /II улирал/
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Дэлхийн эдийн засагт COVID-19 цар тахлаас үүдсэн хямрал үүсээд байна. Энэхүү цар тахлаас үүдэлтэй хямралаас сэргийлэхийн тулд улс орнуудын бодлого тодорхойлогчид шуурхай ажиллаж байна. Энэ удаагийн шинжилгээгээр манай улсын хөдөлмөрийн зах зээлд “Covid-19” цар тахал нөлөөлж байгаа эсэхийг захиргааны тоон мэдээлэл болон “Монгол Улсын эдийн засгийн динамик суурь загвар”-аар авч үзлээ.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах