СУДАЛГААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Он: 2021
Судалгааны нэр: Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа
Судалгааны төрөл: Хөдөлмөрийн зах зээл
Судалгааны товч тайлбар: Энэхүү судалгаа нь цалин хөлсний бүтцийн талаар судалж буй тав дахь судалгаа болсон ба уг судалгааны нэгдсэн үр дүнгээр өмнөх судалгааны үр дүн, тоон мэдээллийг шинэчлэх, цалингийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, цалин урамшуулал тэдгээрийн өөрчлөлт, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нийт цалинд эзлэх хувь хэмжээг энэхүү тайлангаар та бүхэнд толилуулж байна.
Хавсралт файл: Файл харах
 Буцах